Suaugusiųjų, tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas). Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui adresu: Katedros g. 4, Kaišiadorys LT-56121 arba el. paštu edita.navickiene@kaisiadorys.lt, nurodę „Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo atrankai“, nuo 2022 m. balandžio 5 d. iki balandžio 25 d.

Programos turinys turi atitikti bent vieną iš prioritetų:

· darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;

· profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;

· asmens bendrosios kultūros ugdymas.

Prioritetas turi būti nurodytas Paraiškos Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai finansuoti II skyriaus PROGRAMOS APRAŠAS 1.5 papunktyje.

Programa turi būti registruota Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), adresu https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml.

Programos akredituojamos tik Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centre. Dėl akreditacijos kreiptis į Neformaliojo švietimo skyriaus metodininkę Aušrą Taparauskienę el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt.

Programa turi būti ne trumpesnė negu 40 valandų (jos gali būti paskirstytos taip: 24 val. kontaktinės, 16 savarankiško darbo).

Gavę finansavimą, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai privalo sudaryti mokymo sutartį su neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos dalyviu.

Vienos programos įgyvendinimui galima skirti suma – ne daugiau kaip 800 eurų, atsižvelgiant į dalyvių skaičių:

· ne mažiau kaip 15 dalyvių programoje – 400 Eur;

· ne mažiau kaip 30 dalyvių programoje – 800 Eur.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Edita Navickienė tel. 8 671 78 909, elektroniniu paštu edita.navickiene@kaisiadorys.lt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Panašūs įrašai