Investuoti Kaišiadoryse

Kaišiadorių rajono savivaldybė – palanki vieta kurtis naujiems verslams ir investuoti bei plėsti  jau esamą verslą. 

Sklypai ir pastatai Kaišiadorių rajone savivaldybėje

Investuojate Kaišiadorių rajone? Pasinaudokite Kaišiadorių rajono savivaldybės teikiama lengvata žemės, žemės nuomos ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčiui

INVESTUOTOJŲ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SĄLYGOS

Ūkio subjektai gali teikti rašytinį prašymą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai   dėl atleidimo nuo  žemės,  žemės nuomos mokesčio ir (ar)  nekilnojamojo turto mokesčio:

       1 metų laikotarpiui 

  •  jei investuota nuo 100 000 eurų iki  250 000 eurų ir sukuriama ne mažiau kaip 2  darbo  vietos Kaišiadorių rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos  neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai);

        2 metų laikotarpiui  

  • jei investuota nuo 250 000 eurų  iki  500 000 eurų  ir sukuriama ne mažiau kaip 3  darbo  vietos Kaišiadorių rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos  neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai);

        3 metų laikotarpiui 

  • jei investuota nuo 500 000 eurų  iki  1 000 000  eurų  ir sukuriama ne mažiau kaip 7 darbo vietos  Kaišiadorių rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai)

        5 metų laikotarpiui 

  • jei investuota nuo 1 000 000 eurų  ir daugiau  ir sukuriama ne mažiau kaip 15  darbo vietų  Kaišiadorių rajono savivaldybėje  registruotiems  gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos  neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai.

Dėl ne mažesnių kaip 1 000 000 eurų kapitalo investicijų (jei  sukuriama ne  mažiau kaip 15 išlaikomų ne mažiau kaip trejus metus darbo vietų) arba jei sukuriama  daugiau kaip 40 išlaikomų  ne mažiau  kaip  trejus  metus  darbo  vietų Kaišiadorių rajono savivaldybė Lietuvos  Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka sudaro su Ūkio subjektais investicijų sutartis, kuriose nustatomos specialios investavimo ir Ūkio sąlygos.

 Kviečiame investuoti ir kurti verslą savivaldybės administracijai priklausančiose ir šiuo metu jos reikmėms nereikalingose patalpose. Nuomojamo ir parduodamo turto aukcionai skelbiami savivaldybės internetiniame puslapyje.

 

Kruonio pramoninis parkas

2010 metais LR Vyriausybei Kruonio pramoninio parko projektą pripažinus valstybei svarbiu ekonominiu projektu, o 2011 m. dalį Kruonio HAE sklypo priskyrus Kauno LEZ teritorijai, sekė tolimesni infrastruktūros darbai, kurie sudarytų sąlygas esamame sklype įsikurti duomenų centrų vystytojams. Įgyvendinus šį investicinį projektą:
  • Padidėtų tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvą ir patrauklumas kitiems potencialiems užsienio investuotojams;
  • Būtų sukurtos aukštos pridėtinės vertės darbo vietos Lietuvoje;
  • Sustiprėtų šalies pozicijos kaip IT sektoriaus lyderės regione, ypač sparčiojo interneto, skaitmeninių duomenų perdavimo srityse.
Daugiau informacijos apie Kruonio pramoninį parką: LEZ